Nieuws Expertise

Ik ben buitengewoon

De afgelopen twee jaar is er door de  medewerkers van Gedragpunt (REC Noord Holland) intensief gewerkt aan een instrument waarmee voorkomen kan worden dat leerlingen met gedragsproblemen/ -stoornissen op school uitvallen, m.n. op ROC's en verwezen moeten worden naar speciaal onderwijs of thuis komen te zitten. Het instrument kan ook gebruikt worden door gemeenten die werkloze burgers een passende baan willen kunnen aanbieden.

Uitgangspunt is het aansluiten op talenten van leerlingen, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en dan met weinig investering (financieel en inzet docenturen).

Vanaf vandaag is www.ikbenbuitengewoon.nl in de lucht.

Gedragpunt (www.gedragpunt.nl) zijn trots op hun product en heel benieuwd naar reacties van gebruikers.