Nieuws Arbeidstoeleiding

KAN regiobijeenkomsten

 

Het voorbereiden en toeleiden naar arbeid van leerlingen met een beperking is een belangrijke opdracht van het speciaal onderwijs.

Wij willen u van harte uitnodigen voor de komende regiobijeenkomsten. Dit betreft een LECSO activiteit die mede is voorbereid in overleg met de taakgroep VSO Arbeidstoeleiding van LECSO. Het KAN (Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland), onderdeel van LECSO, heeft als doelstelling alles op het (brede) terrein van de arbeidstoeleiding in beeld te brengen. Het KAN informeert en verspreidt kennis, goede voorbeelden, e.d. Kortom: het KAN is van en voor u.

Wat is het doel van deze bijeenkomsten?

We zullen met u de navolgende onderwerpen bespreken:

Algemene informatie over het KAN, stand van zaken betreffende de implementatie van de Wet Kwaliteit VSO, het versterken van de regionale samenwerking VSO – PRO – MBO en de verspreiding van de BORIS methodiek. Daarnaast zijn we uiteraard ook benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers op deze ontwikkelingen. De bijeenkomsten hebben dus een ‘halen en brengen’ karakter.

Alle VSO scholen in de regio worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd alsmede de contacten vanuit cluster 1 en 2 en PrO.

Wanneer vinden de KAN bijeenkomsten plaats?

 

datum

tijdstip

locatie

adres

22 mei

14.00 uur tot 16.30 uur

De Hilt

Azalealaan 38,5701 CM Helmond

30 mei

14.00 uur tot 16.30 uur

Het Molenduin

Dinkgrevelaan 32,2071 BP Santpoort

4 juni

14.00 uur tot 16.30 uur

Mozartschool

Mozartlaan 29, 1217 CM Hilversum

11 juni

14.00 uur tot 16.30 uur

W.A. Lieflandschool

Witterhoofdweg 1g, 9405 HX Assen

13 juni

14.00 uur tot 16.30 uur

Pleysier College

Scheepersstraat 160,2572 AP Den Haag

Kortom: de KAN bijeenkomsten zullen alleszins de moeite waard zijn. Wij bevelen deelname dan ook van harte aan.

Opgave voor de bijeenkomsten

U kunt zich aanmelden voor de regiobijeenkomsten door een e-mail te sturen naar:

info@lecso.nl. Wilt u vermelden welke bijeenkomst u wilt bezoeken, uw naam, e-mailadres en de naam van uw school/organisatie. Dank voor uw medewerking.