Nieuws Arbeidstoeleiding

Streefniveau uitstroomprofielen VSO.

In de bijlage van het CED kunt u informatie vinden over de herziening leerlijnen en eindniveaus voor het VSO. Het betreft de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid. Tevens staat hier het dakpanmodel in beschreven.

Verantwoording herziening leerlijnen VSO (2).pdf