Nieuws Algemeen

ALV 13 maart.

Op 13 maart j.l. vond de ALV van LECSO plaats op de prachtige nieuwe locatie van de Herman Broerenschool in Rosmalen. Hoewel weinig leden zich hadden aangemeld was de uiteindelijke opkomst hoog te noemen. Fons Dingelstad gaf zijn visie op passend onderwijs en de positie van het speciaal onderwijs daarbinnen. Hij nodigde het veld uit om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Lecso zal het initiatief nemen om daarvoor een nieuwe afspraak te maken. In het tweede deel van de vergadering werden de jaarstukken vastgesteld en het jaarplan 2013 aangenomen. Het uiteindelijke advies rondom de ontvlechting SO/VSO lag in de lijn met de constateringen uit de eerdere regionale bijeenkomsten en zal met enkele aanscherpingen worden voorgelegd aan de PO-Raad. Bijgevoegd vindt u het (concept) verslag van de ALV alsmede het financieeljaarverslag 2012, jaarverslag 201, jaarplan 2013, en het verslag van de ALV van 29 nov. 2012   

concept verslag ALV 13 maart 2013.docx

financieel jaarverslag LECSO 2012.xls

Jaarverslag 2012.pdf

jaarplan 2013.pdf

verslag ALV 29 november 2012.docx