Nieuws Algemeen

Actualiteitenlijst

Tijdens onze ‘rondgang’ langs REC’s en directie-overleggen, om informatie ‘op te halen’ en te ‘brengen’ in het kader van de opdracht van LECSO, nemen we ook meestal een lijstje met actualiteiten mee. De laatste versie van deze steeds maar groeiende lijst vindt hieronder.

actualiteiten bij de regio-rondes 2013.pdf