Nieuws Algemeen

Ontvlechting

Zoals gemeld, zijn de samenvattende conclusies uit de twee achterbanraadplegingen in de Algemene Leden Vergadering gedeeld. Een brief aan het bestuur van de PO-Raad met daarin de meest pregnante punten vanuit de LECSO/PO-Raad-achterban, zal nu worden verzonden. De samenvattende conclusies vanuit de raadplegingen vindt u hieronder.

ontvlechten notitie ALV 13032013.pdf