Nieuws Algemeen

PO-Raad uit zorg over verbinding passend onderwijs en transitie jeugdzorg

Op 3 april spreekt de vaste kamercommissie OCW over de voortgang van passend onderwijs. Ter voorbereiding op dat algemeen overleg heeft de PO-Raad een brief naar de vaste kamercommissie gestuurd waarin we een aantal zaken onder de aandacht brengen. Een belangrijk punt is de verbinding tussen passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg. De PO-Raad heeft al eerder gewezen op het probleem van de verschillende regio’s. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs komen niet overeen met de regio’s waarbinnen gemeenten de jeugdzorg moeten gaan organiseren. Ook loopt de invoering van beide trajecten niet parallel waardoor er zorgen zijn over de continuïteit van de samenwerking tussen instellingen voor jeugdhulp en scholen voor speciaal onderwijs, waardoor leerlingen de dupe van kunnen raken. De volledige brief leest u hier.

UB 2013 044 AO passend onderwijs.pdf