Nieuws Algemeen

Landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden van start

Op 4 april 2013 gaat de nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start. In een bijeenkomst in Utrecht, bij de Stichting Onderwijsgeschillen, worden de leden en voorzitters die de sectororganisaties voor hebben gedragen formeel benoemd en wordt de werkwijze van de commissie vastgesteld. Vertegenwoordigers van de sectororganisaties en het ministerie zijn hierbij aanwezig.

Sectorraden stellen modelbepaling voor statuten beschikbaar.

De nieuwe arbitragecommissie kan geschillen in passend onderwijs beslechten. Bijvoorbeeld geschillen tussen schoolbesturen en het bestuur van het samenwerkingsverband, of binnen het bestuur van het samenwerkingsverband. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs heeft de minister toegezegd om samen met de sectororganisaties een voorbeeldbepaling beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen samenwerkingsverbanden de gebondenheid aan de arbitrage in de statuten regelen. Als blijkt dat opname in de statuten van de samenwerkingsverbanden niet of onvoldoende gebeurt, komt hier alsnog wetgeving voor. De sectororganisaties hebben de voorbeeldbepaling inmiddels beschikbaar gesteld. Samenwerkingsverbanden kunnen kiezen uit een variant waarin voorafgaand aan de arbitragewel of geen mediation is opgenomen.

Voor meer informatie klik hier.