Nieuws Algemeen

Subsidieregeling REC's in verband met AWBZ met een jaar verlengd

De staatssecretaris heeft de regeling, waarin scholen een beroep kunnen doen als zij een ondersteuningsvraag hebben die de school te boven gaat, en die als gevolg van de pakketmaatregel 2009 WBZ 2009 een zwaarder beroep doen op het onderwijs. met een jaar verlengd.

De maatregel blijft dan van kracht totdat passend onderwijs zal zijn ingevoerd.

In de bijlage de uitgave van de staatscourant van 9 april 2013

verlenging AWBZ middelen REC staatscourant.pdf