Nieuws Arbeidstoeleiding

Omroep mik: worden de jongeren en hun leerkrachten bereikt? En wat vinden ze ervan?

Omroep mik (www.omroepmik.nl) is in het voorjaar van 2012 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelanceerd. Het is een omroep voor en door jongeren met een arbeidsbeperking. Ze richten zich met name op leerlingen in het laatste jaar van het VSO en PrO die voor de keuze staan: werken of doorleren. 

Door onderzoeksbureau TNS Nipo is een onderzoek gehouden onder leerlingen van het laatste jaar VSO en PrO over de bekendheid en waardering rondom omroep mik.

Uit het onderzoek komt naar voren dat leerlingen met een beperking redelijk bekend zijn met internet en sociale media. Daarbij denken ze meer aan vrienden en plezier dan aan informatie over werken of doorleren als je een beperking hebt.

Het feit dat jongeren een beperking hebben ervaren ze als stigmatiserend. Ze vertellen niet graag op welke school ze zitten.  Op de vraag of ze omroep mik kennen blijkt dat dit inititatief nog onbekend is bij de leerlingen. Bij kennismaking via ipads over wat er op te vinden is vinden ze dit wel interessant, maar ze voelen zich niet echt vaak aangesproken. ("Dit gaat niet echt over mij")

Docenten die ook bevraagd zijn waren aanzienlijk bekender met - en waarderender over omroep mik. Men vindt het over het algemeen een aanvulling op en verrijking van het aanbod voor leerlingen die op de grens van school en arbeidsmarkt zitten.

De site, en ook de bijbehorende Twitterberichten worden goed bezocht. Toch is het van belang om omroep mik onder de aandacht te blijven brengen van jongeren (vooral) en hun begeleiders vanuit de scholen voor VSO en PrO.

Het onderzoeksrapport biedt voldoende aanknopingspunten om deze initiatieven ook vanuit LECSO te volgen en te ondersteunen.

Samenvatting evaluatieonderzoek omroep mik.pdf