Nieuws Algemeen

LECSO advies REC AB diensten met betrekking tot overgang naar SWV.

In de overgang van REC AB diensten naar de samenwerkingsverbanden zal nog het nodige overleg moeten worden gevoerd. Om onduidelijkheden te voorkomen adviseert LECSO om één ijkdatum te hanteren voor het in kaart brengen van de verplichtingen die moeten worden meegenomen in de onderhandelingen. Advies van LECSO is om 1 - 10 - 2013 te hanteren als peildatum.