Nieuws Algemeen

inspectie: "Autisme goed op te vangen in het regulier onderwijs"

De onderwijsinspectie is van mening dat reguliere scholen goed in staat zijn om een deel van een groep leerlingen met autisme op te vangen binnen het regulier onderwijs. Er is onderzoek gedaan op acht scholen in Nederland. Inspectie zegt:

"In het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zit een relatief grote groep leerlingen met een ASS-indicatie. Een deel van deze leerlingen beschikt over een normale intelligentie. Zij zijn vaak in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs terechtgekomen in verband met (gedrags-)problematiek gerelateerd aan ASS. Met ingang van schooljaar 2014/2015 zijn alle scholen in het kader van Passend onderwijs verplicht om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Een aantal scholen in Nederland heeft voorzieningen ingericht om ASS-leerlingen met een normale intelligentie en beperkte gedragsproblematiek in het reguliere onderwijs op te vangen. 

De Inspectie van het Onderwijs is nagegaan hoe deze initiatieven zijn georganiseerd. Daarbij keek zij naar de vraag wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor deze ASS-leerlingen."

Daarbij formuleert inspectie een aantal aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast stelt de inspectie dat maatwerk noodzakelijk blijft en dat de deskundigheid van de leerkracht erg belangrijk is.

Klik op de site van inspectie. voor het artikel

In de bijlage vindt u het hele rapport waarin opvallende verschillen waar te nemen zijn tussen de verschillende regio's

beter-op-hun-plek.pdf