Nieuws Algemeen

het onderwijsverslag over 2011/ 2012

In haar jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het onderwijs geeft de inspectie ook een oordeel over het speciaal onderwijs. Zij stelt dat in het algemeen genomen de kwaliteit in het speciaal is verbeterd, behalve in cluster 4 waar een lichte verslechtering te zien was in de periode 2011 - 2012.

Men vindt dat scholen niet voldoende invulling geven aan evaluatie van de beleiding. Het volgen van de leerling wordt ook als verbeterpunt gezien.

Niet verrassend  is de constatering dat het aantal kinderen met een autistische aandoening sterk is gestegen. Dat heeft met name geleid tot toename van cluster 4 leerlingen.

De inspectie is van mening dat de REC's zich hebben verbeterd, Zij constateert grote verscheidenheid tussen REC's, en de manier waarop die de taken uitvoeren.

De onderwijsinspectie is van mening dat de zorgvuldigheid van inschrijving van leerlingen vooral in het VSO verbeterd kan worden omdat zij van mening is dat inzichtelijk moet zijn waar de leerling daadwerkelijk les krijgt.

In de bijlage vindt u het hele inspectieverslag.

onderwijsverslag_2010_2011.pdf