Nieuws Algemeen

Nieuw: de strategische agenda (V)SO

Nieuw: de strategische agenda (V)SO
Als onderdeel van het instrumentarium Passend onderwijs is er nu: de strategische agenda voor het (V)SO. De strategische agenda is op vraag van het veld en samen met het veld ontwikkeld en biedt inzicht en overzicht op verschillende ontwikkelingen en thema’s die voor het (V)SO van belang zijn.

Overzichtelijk en up-to-date
De strategische agenda (V)SO biedt de hoofdlijnen van wetgeving als Passend onderwijs en andere relevante ontwikkelingen. Daarnaast geeft de agenda alle nuttige achtergrondinformatie in de vorm van handreikingen uit het instrumentarium en verdieping door links naar (concept)wetteksten en nuttige websites of artikelen.  Overzichtelijk en op één plek geordend per thema. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het verband tussen de verschillende ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het (V)SO. De agenda is voortdurend in ontwikkeling en wordt op basis van de laatste informatie bijgewerkt. Daardoor blijft de strategische agenda up-to–date en goede vindplek voor (achtergrond)informatie en de keuzemogelijkheden voor het (V)SO.

Publicatie in delen
De strategische agenda wordt tot en met de zomer van 2013 in delen gepubliceerd. Deel 1 en 2 gaan in op:

  • de bestuurlijke vormgeving van samenwerkingsverbanden
  • bekostiging binnen Passend onderwijs
  • de tripartiete overeenkomst
  • het ondersteuningsplan
  • kwaliteitszorg
  • de Wet Kwaliteit (V)SO
  • de decentralisatie van de jeugdzorg

 
Deel 3 van de strategische agenda zal naar verwachting begin juli gepubliceerd worden. Hierin komen thema’s aan bod als:

  • het inspectiekader SO/VSO
  • het bestuursakkoord PO

Voor vragen of opmerkingen rondom de strategische agenda kunt u  terecht bij

Thieu van Hinthum (t.vanhinthum@poraad.nl)
Corine van Helvoirt (c.vanhelvoirt@lecso.nl)
Marten Schaafsma (m.schaafsma@lecso.nl

Strategische agenda 8 juni 2013 totaal.pptx