Nieuws Algemeen

Verbrede toelating

Naar aanleiding van vragen rond het fenomeen: 'verbrede toelating', met name in het kader van passend onderwijs, hierbij een korte informatie:

Wat zijn de mogelijkheden voor cluster 3 scholen om verbrede toelating cluster 4 aan te vragen en andersom?

Tot 1-8-2014
Met de invoering van de wet kwaliteit (v)so wordt clusteroverstijgend onderwijs mogelijk per 1-1-2013. Scholen kunnen op dit moment al bij DUO een aanvraag indienen conform de huidige procedure voor verbrede toelating. Op het moment dat de procedure is doorlopen, kan verbrede toelating plaatsvinden. Tot 1-8-2014 (dus tot aan schooljaar 2014/2015) moet nog wel worden voldaan aan de huidige regels voor verbrede toelating. Dit betekent dat toestemming van de besturen van het ‘eigen’ rec cluster 3/4, van de aanpalende rec’s cluster 3/4 en een aanvraag bij het ministerie van OCW (DUO) nodig is.

Na 1-8-2014
Na de invoering van de wet passend onderwijs op 1-8-2014 wordt het zonder verbrede toelating ook mogelijk om als cluster 3 school cluster 4 onderwijs te geven (of andersom). Daar moet alleen overeenstemming over zijn binnen het samenwerkingsverband (en afspraken binnen het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid).