Nieuws Algemeen

ZMOLK-ers hebben ook recht op les. Wie denkt mee?

In het (speciaal) onderwijs hebben we te maken met een specifieke groep leerlingen met een beperking op zowel verstandelijk niveau, als op gedragsmatig niveau, waar we eigenlijk nog onvoldoende raad mee weten. Op heel veel plekken  in ons land zijn er activiteiten, om daar iets aan te doen, maar een ‘heldere oplossing voor heel het land’ hebben we nog niet gevonden.

Vanuit een initiatief van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut, zijn er nu een tweetal landelijke werkbijeenkomsten georganiseerd voor mensen (op scholen en instellingen), die met deze problematiek worstelen. Vanuit het bespreken van centrale vragen als: ‘over welke leerlingen hebben we het ?’ ‘wat is er nou zo moeilijk ?’ ‘wat zouden we kunnen doen’ ‘wat belemmert ons’ , is er een gezamenlijke werkaanpak gemaakt.

Zonder dikke projectplannen of nota’s is er zo een aanpak ontstaan, waar de groeiende groep deelnemers aan deze werkbijeenkomsten, actief mee aan de slag gaan. ‘Doen’, is daarbij het codewoord geworden.

In het kort wil de groep op een viertal gebieden komen tot concrete aanpakken/oplossingen.  Er moet een aanpak/methodiek komen voor het werken met deze doelgroep – er moet een profiel komen voor medewerkers, die met deze doelgroep werken – er moeten oplossingen gevonden worden voor belemmeringen op wettelijk/organisatorische en financieel terrein en tenslotte moeten scholen ter plekke steun kunnen krijgen om hun aanpak te verbeteren. Ook zal de problematiek (en met name de mogelijkheden) van deze groep kinderen/jongeren goed in beeld gebracht worden bij de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden binnen ‘passend onderwijs’. Door LECSO is een ‘kartrekker’ aangesteld, die het traject begeleidt en ondersteunt.

Voor de verschillende werkonderdelen zijn werkgroepen gevormd met heldere opdrachten en afspraken over opleveringsdata. In oktober 2013 komt de totale groep weer bijeen om de resultaten door te nemen. Inmiddels is de aanpak omarmt door een grote groep mensen uit scholen, maar ook uit zorginstellingen (via de VOBC)  en ondersteunings- en begeleidingsinstellingen.

Werkende weg komen we zo gezamenlijk tot een oplossing op een gezamenlijk probleem:  inzicht krijgen in deze bijzondere leerlingengroep, samenwerking tussen zorg en onderwijs en kwalitatief verbeterd onderwijs om meer ZMOLK-ers les te laten krijgen. Gewoon, omdat het zo hoort !

Werkt u ook met deze doelgroep, hebt u ideeën, plannen, vragen, oplossingen ? Doe dan mee in dit traject om voor elkaar te krijgen, dat ze gewoon les krijgen, net als alle andere kinderen/jongeren.

Nadere informatie bij:

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) – Albert Boelen – a.boelen@poraad.nl

‘kartrekker’ van het traject – Bart van Kessel – bartvankessel@glazenkamp.net