Nieuws Algemeen

Kerncijfers 2008-2012 van het ministerie van OCW

Het ministerie van OCW heeft de 17e editie gepresenteerd van de Kerncijfers 2008-2012. Daarin zijn de meest recente cijfers opgenomen over het hele onderwijs en cultuur en wetenschap. Het document omvat 231 pagina's. Daarin is één pagina opgenomen omtrent Passend onderwijs. Er wordt aangegeven dat bij invoering van de leerlinggebonden financiering  het aantal leerlingen stabiel zou blijven. Uit de cijfers blijkt dat dat niet het geval is. Met name in de leeftijdscategorie 12+ is de stijging sterk geweest, volgens het rapport. Overigens wordt gesteld dat de groei de laatste tijd minder sterk is. 2.1 procent van het leerlingenaantal in het speciaal onderwijs maakt deel uit van alle leerlingen binnen het primair onderwijs. Veel leerlingen binnen het S.O stromen door naar het VSO. Specifieke cijfers voor het VSO zijn er niet. Waarschijnlijk zijn deze met de PO cijfers meegenomen.

Er wordt wel meer aandacht geschonken aan voortijdig schoolverlaters. Helaas geeft het rapport van het ministerie geen inzicht in het aantal leerling dat vanuit het VSO voortijdig de school verlaten heeft,  of dat vanuit het VSO naar het MBO is gegaan.  In de cijfers wordt nadrukkelijk ingegaan op persoonskenmerken van de voortijdig schoolverlater. 

Omdat het hele document te groot is om vanuit LECSO te downloaden kunt U hier doorklikken naar de site van OCW