Nieuws Algemeen

Scholen willen aan de slag met ontwikkelen van leerlijnen VSO

In samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs is een aantal VSO scholen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een aantal zaken die voor de VSO leerlingen van belang kunnen zijn:

  1. Hoe kunnen we de leerlijnen van de kwalificatiestructuur MBO implementeren in het VSO zodat de overgang van VSO naar MBO veel beter gaat verlopen?
  2. Hoe kunnen we met meer brancheorganisaties afspreken dat VSO scholen invulling mogen werken aan trajecten met gecertificeerde afsluiting vanuit de branche?
  3. Hoe kan de pedagogische kwaliteiten die er binnen het VSO is worden benut binnen het MBO waar de vakmensen vaak erg vakbekwaam zijn, maar ook nogal eens de pedagogische kwaliteiten missen die nodig zijn voor het begeleiden van weerbarstige leerlingen?
  4. Hoe kunnen we collega's goed toerusten om invulling te geven aan de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs?
  5. Hoe kunnen we meedenken aan de uitstroomprofielen entree-onderwijs?

Om deze leerlijnen inhoudelijk vorm te geven willen scholen samen met het Consortium Beroepsonderwijs een ontwikkelteam in het leven roepen die gericht met bovenstaande zaken aan de slag kunnen gaan. Aan LECSO is gevraagd om een "makelende" rol te spelen zodat geinteresseerde scholen uit het hele land mee kunnen denken over 

Dit initiatief richt zich niet op het begeleiden van leerlingen maar op het ontwikkelen van materiaal ( examenproof etc...) en methodes die het primaire proces juist direct kunnen ondersteunen. In dat kader is het een andere benadering dan BORIS waar LECSO een belangrijke rol is heeft, maar die daar aanvullend op kan gaan worden.

Op 24 juni is er een bijeenkomst bij Consortium Beroepsonderwijs in Amersfoort aan de Disketteweg 11 in Amersfoort. De bijeenkomst is van 17.00 tot 19.30 uur. De bedoeling is dat er een ontwikkelteam kan worden samengesteld die concreet aan de slag kan. Geinteresseerde scholen zijn van harte welkom.