Nieuws Algemeen

Verlenging termijn “monitor passend onderwijs” van het Participatiefonds.

In verband met de nog te geringe respons om tot een landelijk beeld te komen is besloten de termijn waarbinnen gereageerd kan worden op de monitor passend onderwijs te verlengen tot 1 juli 2013.
Dat geeft betrokkenen een maand langer de tijd om de gegevens aan te leveren. Vanaf 1 juli 2013 zal het Participatiefonds alle gegevens verwerken en op geanonimiseerd niveau rapporteren aan de landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen die bestaat uit de partijen die de tripartiete overeenkomst hebben gesloten ( PO-Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, AVS, CMHF en de staatssecretaris van OCW).