Nieuws Arbeidstoeleiding

nieuwsbrief KAN

Inmiddels is Hét Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (Hét KAN) al enkele jaren actief en wordt de site druk bezocht. Hét KAN is een voorziening die alle relevante kennis binnen het domein arbeidstoeleiding verzamelt, rubriceert en beschikbaar stelt en daarmee een duurzame kwaliteitsverbetering binnen het domein arbeidstoeleiding ambieert. Hét KAN is een initiatief van LECSO en verspreidt kennis onder scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs.

In de nieuwsbrief vindt U de laatste stand van zaken rondom Hét KAN.

Nieuwsbrief KAN mei 2013.pdf