Nieuws Expertise

Een promotieonderzoek naar een behandelmethode voor kinderen met ASS en een verstandelijke beperking

Nienke Peters-Scheffer is universitair docent bij het behavioral Science Institute en de vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker en gedragsdeskundige bij Driestroom, een instelling voor ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen met ASS en een verstandelijke beperking.

In het proefschrift komt naar voren dat dat kinderen met ASS en een verstandelijke beperking gedragskenmerken laten zien die hun ontwikkeling negatief kunnen beinvloeden. Zonder adequate behandeling is de prognose van kinderen met ASS en een verstandelijke beperking slecht. Vroegtijdige gedragstherapie kan leiden tot een versnelling van de ontwikkeling en een afname van autistische kenmerken en gedragsproblemen. 

Daarnaast leidt de toepassing van vroegtijdige gedragstherapie mogelijkerwijs tot besparingen op de lange termijn. Voorwaarde hiervoor is dat er behandeling van hoge kwaliteit wordt aangeboden, hetgeen onder ander samen lijkt te vallen met kenmerken van de trainers.

op 12 juni aanstaande promoveert Nienke Peters-Scheffer op dit onderzoek.

Voor meer informatie klik HIER