Nieuws Onderwijskwaliteit

Motie over aantonen van sociaal veilige omgeving aangenomen

Gisteren, 11 juni werd in de Tweede Kamer  gestemd over de ingediende moties tijdens het VAO over de pestaanpak van 4 juni j.l.. Hierbij werd de motie van Bergkamp (D66 samen met PvdA en CU) aangenomen. Daarin wordt verzocht om in overleg met het onderwijsveld, onderzoek te doen naar een manier waarop scholen kunnen aantonen aan Rijk, Onderwijsinspectie en ouders, dat er een sociaal veilige omgeving is voor scholieren en personeel. Deze motie sluit goed aan bij de oproep die PO-Raad en VO-Raad eerder deden om te bezien in hoeverre scholen zich binnen Vensters kunnen verantwoorden over schoolklimaat en veiligheid.