Nieuws Algemeen

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

In het kader van het implementatieplan passend onderwijs van de PO-Raad is een tweetal tools ontwikkeld om meer inzicht tekrijgen in de nieuwe bekostigingssystematiek van het (V)SO. De eerste betreft een notitie  over de structuur van de bekostiging. In deze notitie worden de wijzigingen voor het (V)SO uitgelegd. Zowel de structurele bekostiging wordt geschetst, als de bekostiging gedurende de invoerings- en overgangsperiode. De tweede tool betreft een instrument voor het opstellen van de meerjarenbegroting (V)SO. Deze en andere instrumenten t.b.v. de invoering van passend onderwijs vindt u ook op de website van de PO-Raad en op passendonderwijs.nl.

Overwogen wordt om kort na de zomervakantie een scholing over het instrument en de notitie bekostiging (V)SO te plannen. U kunt uw belangstelling aangeven via ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl.

bekostiging_vso_en_de_invoering_van_passend_onderwijs.docx

mjb_vso_2014.xlsx

toelichting_instrument_meerjarenbegroting_vso.docx