Nieuws Expertise

Kennisbank maakt expertise beschikbaar voor samenwerkingsverbanden

Vanaf 12 juni 2013 is de digitale Kennisbank van Herstart en Op de Rails online. De site biedt een schat aan ervaring en expertise op het gebied van begeleiding van thuiszitters en ontspoorde leerlingen. De Kennisbank is een praktische hulp voor alle nieuwe samenwerkingsverbanden die straks (met de invoering van Passend Onderwijs) verantwoordelijk zijn voor de opvang van deze leerlingen.

Thuiszitters en ontspoorde leerlingen worden tot nu toe opgevangen binnen de projecten Herstart en Op de Rails. Straks is het aan de samenwerkingsverbanden om een invulling te geven aan de continuering van de opvang van deze leerlingen. Graag willen wij u daarom wijzen op de nieuwe Kennisbank van Herstart en Op de Rails. De Kennisbank kan de samenwerkingsverbanden ondersteuning bieden bij het samenstellen van passende arrangementen voor thuiszitters en ontspoorde leerlingen.

De Kennisbank is te vinden op http://kennisbank.pittigonderwijs.nl. U vindt er kennis, expertise, methodieken en good practices. Tevens kunt u zien om hoeveel leerlingen van deze doelgroepen het exact gaat in uw eigen regio. De cijfers worden aangevuld met interessante kengetallen. De Kennisbank zal regelmatig worden vernieuwd en aangevuld met boeiende en bruikbare documenten. In de Kennisbank kunt u eenvoudig doorklikken naar praktische informatie en documenten op uitvoeringsniveau.

We hopen dat de Kennisbank een bijdrage kan leveren aan het samenstellen van passende arrangementen binnen de samenwerkingsverbanden. Neem alvast een kijkje en ontdek de praktische werkbaarheid van de Kennisbank. Wilt u meer weten of heeft u vragen, stuur dan een mail naar: * e-mailadres is verwijderd.

* UPDATE *
Herstart en Op de Rails zijn beëindigd per 1 augustus 2014. Het landelijk projectbureau van Herstart en Op de Rails is met ingang van 1 april 2015 gesloten.