Nieuws Onderwijs en Zorg

Nieuwe richtlijn toelaatbaarheid leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben een richtlijn opgesteld waarmee samenwerkingsverbanden en ouders met zo min mogelijk administratieve en procedurele belasting ernstig meervoudig beperkte kinderen op een passende school kunnen plaatsen. De sectororganisaties geven daarmee uitvoering aan de motie-Elias die in maart door de Tweede Kamer werd aangenomen. 

De PO-Raad adviseert samenwerkingsverbanden passend onderwijs de richtlijn op te nemen in hun ondersteuningsplan.

 

richtlijn_emb_leerlingen.pdf