Nieuws Onderwijs en Zorg

Taskforce Integrale Vroeghulp zet koers uit naar gemeentelijk jeugdbeleid

De komende jaren gaat de Taskforce IVH de regionale netwerken ondersteunen bij de transitie van de jeugdzorg. De regio's hebben een ketennetwerk van vroegtijdige signalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Belangrijk uitgangspunt bij de transitie is dat ouders (of opvoeders) hierin centraal staan. zij zijn immers de constante factor in het leven van het kind.

De taskforce IVH bestaat uit kernpartijen BOSK (vereniging van mensen met een lichamelijke handicap), MEE Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, (VGN) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De doelstelling is het borgen en bevorderen van de kwaliteit van de integrale vroeghulp met de innovatie VVI. En daarnaast wil de taskforce IVH gemeenten faciliteren en stimuleren bij het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk. 

Gerrit Jan Schep is per 15 juni benoemd tot voorzitter van de Landelijke taskforce Integrale Vroeghulp. Vanaf juni 2013 is er een klein landelijk team operationeel. Zij verzamelt regionale plannen en voorbeelden, beheert het digitale platform en communiceert daarmee naar de doelgroepen, verwijst naar good practices, zorgt voor kennisoverdracht en bevordert daarmee de implementatie.

Klik voor de website:  Integrale Vroeghulp.