Nieuws Arbeidstoeleiding

verslag vijf KAN regio bijeenkomsten

Inmiddels zijn de vijf KAN ( Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland) regiobijeenkomsten geweest, ruim 130 leden hebben één van de bijeenkomsten bezocht. Op iedere locatie heeft de gastheer/ -vrouw even de gelegenheid gehad de eigen school te presenteren, en dan met name gericht op de arbeidsvoorbereidende en -toeleidende activiteiten. Dit gaf vaak dat al aanleiding tot vragen, gesprek en uitwisseling.

Vervolgens is in gesprek gegaan met de aanwezigen aan de hand van een centrale presentatie  waarin we actuele ontwikkelingen aan hebben gestipt en enkele voorbeelden van regionale samenwerking hebben laten zien. Het algemene verslag kunt u vinden in de bijlage.

Samenvattend verslag KAN bijeenkomsten voorjaar 2013.pdf

Artikel Participatiewet na Sociaal Akkoord.pdf

Overzicht maatregelen participatiewet.pdf

Werkwijze Den Bosch en Oss.pdf