Nieuws Arbeidstoeleiding

VSO-scholen kiezen positie in Consortium Beroepsonderwijs

De kwartiermakersgroep VSO presenteert op maandag 9 september as. in een bijeenkomst van 17:00-19:00 uur haar projectplan “VSO in het Consortium Beroepsonderwijs”. Locatie: Consortium Beroepsonderwijs, Disketteweg 11, Amersfoort.

De agenda:

1.    Opening, door Michel Wouters (Stichting Consortium Beroepsonderwijs) en         Chris Hesse (Alterius)

2.    Projectplan, incl. financiële paragraaf

3.    Taakstelling en samenstelling Ontwikkelgroep VSO

4.    Rondvraag

5.    Eerste officiële aansluiting VSO-school bij Consortium Beroepsonderwijs

6.    Informele afsluiting met broodje en drankje

Wilt u als directeur en/ of bestuurder van een VSO-school hierbij aanwezig zijn, dan kunt u een berichtje sturen aan: Guido Willems,  g.willems@sovso-stjozef.nl

Het projectplan wordt u per ommegaande toegezonden.