Nieuws Onderwijskwaliteit

Denktank 2.0 is bezig met de toekomst van het (V)SO

LECSO participeert in een groep met enthousiaste en vooruitstrevende bestuurders en schoolleiders uit het (V)SO, onder regie van Beekveld en Terpstra.  Zij komen in totaal zeven keer bij elkaar om een toekomst voor het (V)SO te ontwerpen. Het (V)SO in 2025. Als Passend Onderwijs, de Wet Kwaliteit (V)SO en de decentralisatie van de jeugdzorg een feit zijn. Als er flink is ingezet op de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning en de samenwerking met partners. Zij buiten zich over vragen als:

Hoe stelt ú het zich voor: het (V)SO in 2025? Hoe ziet het onderwijstraject er dan (idealiter) uit? Wat betekenen technologische ontwikkelingen dan voor het onderwijs? En welk effect hebben toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor het (V)SO als uitdagende werkomgeving? Het zijn deze en vele andere vragen, waarover de leden van de Denktank (V)SO 2.0 zich buigen.

Kritische beschouwing
Weg van de drukte van alledag dagen de deelnemers elkaar uit om de huidige werkwijzen en opvattingen te onderwerpen aan een waarderende, kritische beschouwing. Dat vergt niet zelden dat ze over hun eigen schaduw heen moeten stappen en de positie van het (V)SO ter discussie moeten stellen. Het vraagt moed en creativiteit, het is niet altijd gemakkelijk, maar het levert óók veel vernieuwende inzichten en inspirerende ideeën op.

Een voorproefje
Geen leraren meer die onderwijzen? Weg uit het schoolgebouw? Onderstaande opsomming geeft vast een indruk van onze denkrichting.

De beweging:

1 Van leraren die onderwijzen, naar leerlingen die leren

2 Van exculsieve expertise, naar inclusieve ontwikkeling

3  Van het einde van het continuum, naar het begin van je toekomst

4  Van hard werken, naar een merkbaar effect

5  Van problemen voor leraren, naar uitdagingen voor leerlingen

6  Van het schoolgebouw, naar de eigen omgeving

7  Van professionele bureaucratie, naar ondernemende professionals

8 Van een werkplek op maat, naar een baan met een (maatschappelijk) perspectief

9  Van slim inspelen op de omstandigheden, naar het zelf vormgeven van de omgeving

LECSO zal U steeds op de hoogte houden van de opbrengsten die voortkomen uit de Denktank 2.0. De bedoeling is dat in het najaar van 2013 de uiteindelijke uitkomsten zullen worden gepresenteerd.