Nieuws Algemeen

Sport en bewegen ook in het speciaal onderwijs

De PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad hebben gezamenlijk de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) opgesteld. In deze agenda staan de ambities beschreven voor een 'gezonde leeromgeving'. De ministers van OCW en VWS hebben in november 2012 ingestemd met de agenda, die een looptijd heeft van vier jaar. In de projectperiode (2012-2014) is 4 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de Onderwijsagenda SBGL. In dit kader zal de PO-Raad binnenkort het  Convenant Special Heroes ondertekenen , het sportstimuleringstraject  voor cluster 1 t/m 4.

De PO-Raad zegt hiermee toe bij te dragen aan:

special Heroes op zoveel mogelijk scholen in alle clusters (1 t/m 4) van het speciaal onderwijs uit te voeren;

het programma na een aanjaagfase van 2 jaar lokaal te verankeren:

op 75% van de deelnemende scholen;

waarbij 80% van de leerlingen van de deelnemende scholen met Special Heroes heeft kennisgemaakt;

55% van deze groep leerlingen lid wordt van een sportvereniging.

met de lokale/regionale verankering Special Heroes over te dragen naar lokaal/regionaal niveau (gemeenten en scholen) met behoud van een minimale aanjaagfunctie door Partijen.