Nieuws Onderwijskwaliteit

Vensters PO in najaar officieel van start

De eerste gegevens uit Vensters PO worden in het najaar van 2013 gepubliceerd. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde daar op 6 juni mee in. Concreet betekent dit dat scholen en besturen al in het najaar van 2013 kunnen meedoen aan Vensters PO. Een eerste serie centrale indicatoren wordt dan openbaar gemaakt voor alle scholen. Ook voor de SO scholen. Voor het VSO wordt een apart traject gestart om aan te kunnen haken bij Vensters VO.

Welke informatie wordt getoond en onder welke voorwaarden?

In het najaar van 2013 zijn de volgende indicatoren online voor iedereen te vinden:

 • Aantal leerlingen
 • Algemene gegevens school
 • Toezichtsarrangement Inspectie/score op waarderingskader Inspectie
 • Marktaandeel en voedingsgebied
 • Kenmerken personeel
 • Schooladvies type vervolgonderwijs
 • Eindresultaten (eindtoets)

Voorwaarden lancering indicatoren:

Deze indicatoren worden in het najaar van 2013 alleen ontsloten als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • De indicator moet een heldere definitie hebben
 • Definitie en presentatiewijze is getest door het veld
 • Uitwerking van de indicator moet kunnen rekenen op draagvlak in het PO-veld
 • Alle scholen moeten toegang hebben tot de eigen informatie en de mogelijkheid hebben deze toe te lichten