Nieuws Onderwijskwaliteit

SLO Curriculum Monitor 2013

Welke inhoudelijke keuzes maakt u in uw onderwijs? En ervaart u voldoende samenhang in het onderwijsaanbod? Hoe gaat u om met de kerndoelen (v)so?

Om scholen en leraren goed te kunnen ondersteunen bij de vormgeving van hun onderwijs is SLO in opdracht van het ministerie van OCW de Curriculum monitor gestart, in regulier én speciaal onderwijs. Daarin is voor het VSO een nulmeting voor de kerndoelen opgenomen. Momenteel worden alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs per mail benaderd voor de Curriculum monitor.

In die mail vindt u de link naar een digitale vragenlijst. Wilt u meer informatie of heeft u de mail (nog) niet ontvangen? Neem dan contact op met Annette Koopmans: a.koopmans@slo.nl

 

Laat uw stem horen vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs, zodat we goed zicht krijgen op uw behoeften en de ervaren knelpunten ten aanzien van het onderwijsaanbod. 

slo-werkprogramma-2013.pdf