Nieuws Algemeen

Informatie en ondersteuning

Het NJi werkt al langer samen met LECSO voor het informeren en ondersteunen van cluster 3 en 4
scholen. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het effectief functioneren van de CVB en goede
samenwerking met jeugdzorg en andere zorgpartners erg belangrijk. Straks wordt het (V)SO een
onderdeel van één of meerdere samenwerkingsverband(en) passend onderwijs en is de
samenwerking met regulier onderwijs en alle jeugdhulp afhankelijk van afspraken van het
samenwerkingsverband met gemeenten. De ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs en
de transitie van alle jeugdzorg naar gemeenten, zijn erg belangrijk voor de kwaliteit en toekomst
van het (V)SO, maar zijn ook onderdelen van jouw/jullie toch al erg volle agenda. Daarom zorgen
we samen met LECSO voor een ondersteuning op maat van uw vragen.

Voor al uw vragen die hierbij kunnen spelen, is informatie en ondersteuning beschikbaar.
Bart van Kessel, Deanne Radema, Gerard Bouma en meer collega’s zijn al langer actief in veel
scholen en regio’s, om in aansluiting op die situatie en vraag de ondersteuning te bieden.
In de praktijk blijkt, dat de vragen erg afhankelijk zijn van de lokale situatie.
Enkele voorbeelden daarvan zijn:
• “We bespreken wekelijks heel veel en vaak dezelfde leerlingen in onze CVB, maar we komen niet
echt verder. Hoe kunnen we dit meer effectief organiseren?”
• “We werken met leerlingen vanuit de kliniek, maar een goede afstemming over aanpak en
planning blijft lastig. Hoe kunnen we meer op basis één kind, één plan gaan werken?
• “Onze AB-ers zijn nu gewaardeerde partners is het ZAT-VO, maar wat gebeurt er straks in het
SWV passend onderwijs? Hoe kan onze expertise preventief worden benut?”
• “Wij werken straks alleen nog met leerlingen van en via het SWV passend onderwijs, maar wij
doen nog niet mee in het SWV. Hoe pakken we het aan om wel mee te doen?”
• “Voor steeds meer leerlingen is thuis opvoedingsondersteuning en een gezamenlijke aanpak met
jeugdzorg vereist. Hoe zorgen we ervoor, dat het SWV passend onderwijs en de gemeenten dit
straks regelen? Hoe worden wij in staat gesteld om thuiszitters weer een onderwijsplek te bieden
en wat is daarvoor nodig?”
• “Hoe zorgen we ervoor dat het SWV en de gemeente ons straks in staat stelt om met ZMOLKers
te werken?”

Ook voor jouw/jullie vragen is informatie en ondersteuning beschikbaar. Dankzij de steun van OCW
is deze ondersteuning voor u gratis. Schroom niet om voor uw vragen informatie en ondersteuning te
vragen en mail of bel (g.bouma@nji.nl, 06 22455489).