Nieuws Onderwijskwaliteit

Wetsvoorstel incidentenregistratie ingetrokken

Het wetsvoorstel incidentenregistratie verplicht het bevoegd gezag van scholen en instellingen om alle incidenten op een school of vestiging te registreren. Het gaat dan om incidenten als wapenbezit, seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging en grove pesterijen. Eind maart 2013 is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het plan van aanpak tegen pesten. Het wetsvoorstel incidentenregistratie is gezien die aanpak in reikwijdte te beperkt en heeft geen toegevoegde waarde voor de gewenste aanpak van pesten. In een nieuwe wet zal de staatssecretaris meer nadruk leggen op het voorkomen van alle vormen van pesten in plaats van op de registratie achteraf.