Nieuws Algemeen

Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so online

In de wetten passend onderwijs en kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs staat nog een aantal overwegend technische onjuistheden en omissies. Om dit aan te passen, is een wetsvoorstel ‘Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so’ opgesteld. Dit wetsvoorstel staat nu op internet voor advies.

Kleine, beleidsmatige wijzigingen

Naast het aanpassen van technische wijzigingen op het gebied van de bekostiging, staan in het wetsvoorstel de volgende kleine, beleidsmatige wijzigingen van de wetten passend onderwijs en kwaliteit (v)so:

  • de mogelijkheid om in het primair onderwijs een opdc in te richten
  • een grondslag in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op het primair onderwijs (WPO) om bij amvb nadere voorschriften voor een opdc te kunnen vaststellen
  • de explicitering van de verplichting voor het sbo om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief op te stellen
  • de verduidelijking van de doelgroep van het leerlingenvervoer dat de gemeenten moeten verzorgen
  • de mogelijkheid om af te wijken van het minimum aantal uren onderwijs in het vso

Wijziging WVO, WPO en WEC

Na de zomervakantie komt nog een ander voorstel van Wet tot wijziging van de WVO, de WPO en de Wet op de expertisecentra (WEC) op internet voor advies. Dit wetsvoorstel gaat over het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het Basisregister Onderwijs. Hierin wordt waarschijnlijk ook de uitwerking van de motie Ypma over de betrokkenheid van ouders bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief meegenomen. Het is nog niet duidelijk of deze motie in dit wetsvoorstel, of in een ander wetsvoorstel wordt uitgewerkt.

Ga naar de internetconsultatie van de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so.