Nieuws Onderwijs en Zorg

Handreiking "Heel gewoon en toch bijzonder" beschikbaar.

De handreiking "Heel gewoon en toch bijzonder" informeert beleidsmakers en bestuurders van gemeenten over kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

De handreiking is opgesteld op initiatief van het netwerk Gewoon Meedoen, waar wij namens de PO-Raad deel van uitmaken. Het netwerk wil eraan bijdragen dat kinderen en jongeren met een licht verstandelijke bepserking (LVB) op basis van een integrale aanpak naar vermogen participeren. De integrale aanpak bestaat uit drie pijlers:

- vroegtijdige signalering

- duurzame ondersteuning

- gespecialiseerde ondersteuning als het moet.

U kunt de handreiking hier downloaden.