Nieuws Algemeen

Cool speciaal geeft inzicht in de vaardigheden van leerlingen

Cool speciaal is een landelijke monitor voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. De monitor is voor scholen, besturen, koepelorganisaties, expertisecentra en de landelijke overheid een bron van waardevolle informatie. De monitor bundelt gegevens en leerlingen en scholen en vergelijkt die met elkaar. Dat levert inzichten op waar scholen iets mee kunnen doen.

Lecso heeft haar steentje bijgedragen aan de totstandkoming van deze brochure en beveelt nadere kennis van Cool Speciaal aan.

Brochure Cool Speciaal def23042013.pdf