Nieuws Algemeen

VNG: samenwerking nodig voor jongeren.

Met veel professionele partijen worden jongeren ondersteund in kwetsbare posities in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt en zorg. Allemaal domeinen waar ook LECSO actief is. Daarbij zijn er diverse elementen die van belang zijn voor samenwerking voor jongeren. Tijdens bijeenkomsten in diverse regio's en op een landelijke werkconferentie is een aantal tips opgesteld. In de brochure staan de adviezen helder op een rij. Duidelijk is dat er niet veel echt nieuwe dingen worden genoemd. Het is dus van belang dat de "open deuren" op een goede manier worden uitgevoerd zodat de positie van kwetsbare leerlingen nu en in de toekomst kan verbeteren.

VNG Samenvoorjongeren adviesgids-2.pdf