Nieuws Onderwijskwaliteit

scholen kunnen in september aan de slag met Vensters PO

Alle besturen ontvangen in september een activatielink om aan de slag te gaan met Vensters PO. Achter de schermen staan dan voor alle scholen data gereed over een eerste zevental onderwerpen. Iedere school heeft de mogelijkheid de eigen data in te zien en te voorzien van een toelichting. Medio november wordt de informatie voor alle scholen in Nederland zichtbaar gemaakt op www.scholenopdekaart.nl

Binnenkort kunnen scholen achter de schermen werken aan de informatie die in november in het SchoolVenster op www.scholenopdekaart.nl getoond gaat worden. Voor dit beheren van de data hebben scholen gebruikersaccounts nodig. Die krijgt een school als volgt: In september ontvangt ieder bestuur een mail met een activatielink. Het bestuur wijst een gebruikersbeheerder aan, die deze link activeert en een account aanmaakt. Deze gebruikersbeheerder op bestuursniveau maakt vervolgens voor iedere school een gebruikersbeheerder aan. Dit is bij voorkeur de directeur van de school.
Iedere school heeft dan de mogelijkheid om de eigen data in te zien en te voorzien van een toelichting. Een school kan de gegevens zelf al actief publiceren. Het SchoolVenster van de school is dan zichtbaar op www.scholenopdekaart.nl. Medio november wordt de informatie voor alle scholen in Nederland zichtbaar gemaakt.
De informatie die getoond wordt is nog maar een begin. Het SchoolVenster is in ontwikkeling en wordt uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.    

Meer informatie: www.vensterspo.nl

 

Welke cijfers zien gecombineerde scholen SO-VSO straks in Vensters PO?  

Vertegenwoordigers van VSO, SO en SBO hebben in het ontwikkeltraject besloten dat SO en SBO zichtbaar zijn in het SchoolVenster PO en dat scholen voor VSO het beste gebruik kunnen maken van het SchoolVenster VO. Wat betekent dit voor scholen die zowel SO als VSO aanbieden?  

Voor gecombineerde scholen SO-VSO geldt dat in het SchoolVenster PO alleen de gegevens op basis van de leerlingen in het SO getoond worden. Deze scholen zien daardoor in sommige grafieken en tabellen andere cijfers dan verwacht. Zo toont de tabel aantal leerlingen school minder leerlingen dan de school in werkelijk heeft. Dat komt omdat dit getal alleen over de SO-leerlingen gaat. Ook op de grafieken aantal leerlingen per leeftijd en aantal leerlingen per verblijfjaar en de tabel met voedingsgebied naar postcode heeft deze opsplitsing van SO en VSO invloed. Op de overige indicatoren heeft het geen effect.
Voor de gecombineerde scholen geldt verder dat er nog geen benchmark berekend is. Deze scholen zien daarom nog geen landelijk gemiddelde bij de verschillende indicatoren.

Meer informatie: www.vensterspo.nl