Nieuws Algemeen

Wat doet U om pesten uit te bannen? Een uitnodiging

Pesten komt overal voor, ook op scholen. Het voorkomen en bestrijden van pesten is geen gemakkelijke opgave. Pestgedrag is niet altijd goed te herkennen én het is vaak moeilijk bespreekbaar te maken. Wel is duidelijk dat iedereen in en rond de school het belangrijk vindt om hier energie in te steken.

Alle betrokkenen kunnen en moeten een bijdrage leveren om dit probleem te verminderen. Zo heeft staatssecretaris Dekker van OCW samen met de Kinderombudsman op 25 maart van dit jaar een Plan van Aanpak tegen pesten in het basis- en voortgezet onderwijs gepresenteerd. De overheid kan wel handvatten bieden, maar géén pasklare oplossingen. Pesten is een groepsproces. Het tegengaan van pesten is alleen mogelijk als iedereen in en rond de school eraan meewerkt – leerlingen, leraren, schoolleiders én ouders. 

Wat is uw rol? Wat doet u? Wat kúnt u doen? En hoe zorgen we er met elkaar voor dat pesten niet wordt getolereerd? OCW organiseert vier bijeenkomsten op verschillende scholen in het land om met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen en oplossingen. Met elkaar verzamelen we tijdens de bijeenkomsten praktische ideeën en acties om pesten tegen te gaan.

De bijeenkomsten zijn – uitsluitend – bedoeld voor schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders. De aftrap van elke bijeenkomst wordt verzorgd door een van onze twee columnisten: Aaf Brandt Corstius en Ronald Giphart.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van de vier bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat niet alleen schoolleiders meedenken en meepraten. We willen graag dat schoolleiding, leraren, ouders én leerlingen vertegenwoordigd zijn. Daarom vragen we u om van elke doelgroep iemand mee te nemen. Natuurlijk staat het u vrij om de uitnodiging verder te verspreiden!

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

 

Woensdag 25 september

AOC Terra

Hereweg 99

9721 AA Groningen

050-529 78 00

 

Donderdag 26 september

Sint-Nicolaaslyceum

Beethovenplein 2

1077 WM Amsterdam

020-644 51 51

 

Dinsdag 1 oktober

Onze Lieve Vrouwelyceum

Paul Windhausenweg 11

4818 TA Breda

076-522 47 07

 

Woensdag 2 oktober

Karel de Grote College

Wilhelminasingel 13-15

6524 AJ Nijmegen

024-382 04 60


Alle bijeenkomsten beginnen om 18:00 uur. U kunt kennismaken met de andere deelnemers tijdens een lichte maaltijd. Om 19:00 uur begint het officiële programma. De avond eindigt om 21:30 uur.

Het gedetailleerde programma vindt u op de pagina waar u zich kunt aanmelden.

U kunt zich via deze link aanmelden (http://www.het-portaal.net/aanmeldenregionalebijeenkomsten

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Het Portaal, 010-270 94 65, of mailen naar doris.vermeer@het-portaal.net