Nieuws Onderwijskwaliteit

LECSO feliciteert de Ambelt met ISO certificering

ZWOLLE/APELDOORN – De Ambelt in Zwolle heeft onlangs het ISO-certificaat behaald. De organisatie voor speciaal onderwijs is daarmee voorloper in Nederland. Dinsdag 3 september overhandigt wethouder Johan Kruithof in Apeldoorn het certificaat aan Jolida Spekreijse-Voetelink en Maarten Faas van het College van Bestuur van de Ambelt. De Ambelt is blij met dit resultaat. Maarten Faas, voorzitter van het College van Bestuur: “We zijn heel erg trots! We zijn de eerste organisatie in het speciaal onderwijs die wordt gecertificeerd op basis van ISO 9001:2008 aangevuld met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Dat is een enorme prestatie.”

Samen met een aantal onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs, heeft de Ambelt een bestaande ISO-norm vertaald naar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs met als uitgangspunt ‘Wat maakt ons een goede school!’. Het gaat hierbij om een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Bert Reuvecamp, stafmedewerker Kwaliteit en Onderwijs van de Ambelt: “Bij zo’n normenkader gaat het over vragen als: wat voor organisatie ben je, hoe is het onderwijs georganiseerd, hoe goed heb je zaken voor de leerlingen geregeld en wat zijn de eisen voor het personeelsbeleid? Als je als organisatie aan de CIIO maatstaf 2009 en de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs voldoet, dan krijg je het certificaat en ben je ISO-proof.”

Doorgelicht
Een externe en onafhankelijke auditcommissie heeft de Ambelt uitvoerig doorgelicht om te zien of alle beleidsdocumenten in orde zijn en of er overeenkomstig wordt gewerkt. Reuvecamp: “Bij een ISO-certificering wordt de gehele organisatie bekeken. Van huisvesting tot Commissie van Begeleiding en van ARBO tot onderwijsbeleid en onderwijsuitvoering. Maar ook onze Ambelt Academie en Ambelt Diagnostiek zijn doorgelicht. De organisatie wordt dus in de volle breedte getoetst. Wij hebben een kwaliteitshandboek met een degelijke beschrijving en vastlegging van de belangrijkste processen binnen de Ambelt. Maar ze kijken vooral of je dat dan ook uitvoert, evalueert en verbetert.”

Als voorbeeld noemt Reuvecamp de leerlingenzorg. “Voor onze leerlingen stellen wij samen met ouders plannen op waarin wij het ontwikkelingsperspectief en ons eigen handelen beschrijven. De plannen worden periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Om onze kwaliteit te waarborgen doen wij regelmatig een eigen onderzoek. Van dat interne onderzoek audit wordt een rapport gemaakt en op basis daarvan kunnen weer verbeteringen worden doorgevoerd. Heel belangrijk is dat wij de PDCA-cirkel goed uitvoeren: Plannen, Uitvoeren, Controleren en Evalueren. Waar nodig kan dat worden bijgesteld”, aldus Reuvecamp.

Verbeterpunten
Een ISO-certificering betekent niet dat de Ambelt op haar lauweren kan rusten. Maarten Faas: “In de eerste plaats levert een certificering ook weer verbeterpunten op. In de tweede plaats staan we voor de uitdaging het kwaliteitsniveau van de Ambelt op dit niveau te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. Het is dus van belang dat we doorlopend aandacht hebben voor kwaliteitszorg. Volgend jaar hebben we immers weer een audit en dan moeten we ons certificaat zien te behouden!”