Nieuws Arbeidstoeleiding

Nieuwsbrief Platform Gehandicapten MBO

Er is een platform MBO dat zich buigt over de belangen van kwetsbare jongeren. In deze tweede nieuwsbrief wordt gesproken over effectief toelatingsbeleid, uitvoerbaarheid ondersteuningsprofiel en verbindende regionale arrangementen. Daar hoort ook bestuurlijk lef bij om buiten de eigen poorten te kijken en over eigen grenzen heen durven kijken. LECSO is betrokken bij dit platform en houdt U middels deze nieuwsbrief op de hoogte.

Jaargang 2012 Nieuwsbrief 2 3_ december 2012.pdf