Nieuws Algemeen

In gesprek over een nieuwe CAO

Op initiatief van de Aloysius Stichting (bestuurder Hans Kelderman), is er afgelopen vrijdag een bijeenkomst geweest met SO-bestuurders/directeuren, vertegenwoordigers van vakcentrales en PO-Raad en LECSO. Centraal stond een bijdrage vanuit het Speciaal Onderwijs in de discussie over een nieuwe CAO.

Vanuit een inhoudelijke visie wordt er gewerkt aan de invulling van het begrip ‘Integraal Kind Centrum’.Daarbinnen gaat het om nieuwe flexibele onderwijsarrangementen, die samen met zorg tot stand komen. Verbinding, integrale aanpak en effectief werken vormden daarbinnen centrale thema’s. Zo’n inhoudelijk vernieuwende opzet, in feite geldend voor de toekomst van het gehele speciaal onderwijs, brengt dan vragen met zich mee over:  relatie onderwijs en zorg, invulling schooltijden/werktijden, inzet van integrale teams, werken met een ‘open gebouw’, nieuwe relatie met Gemeenten, omgaan met tijdelijke plaatsingen, inzet op preventie en ga zo maar door.

Op basis van deze ideeën is bij Aloysius intensief overlegd tussen bestuur, management en GMR. Een aantal centrale onderdelen uit die discussie werden besproken en gaven ‘voeding’ aan de ontwikkeling van een nieuwe CAO.

Centrale onderdelen waren: 

  • Arbeidsvoorwaarden in de samenwerking met andere sectoren als jeugdzorg, justitie, ggz
  • Behoefte aan flexibiliteit in het personeelsbestand
  • Ruimte in de arbeidsvoorwaarden voor ‘andere’ onderwijsprogramma’s (niet in lesuren en lesdefinities te reguleren)
  • Verantwoording afleggen door medewerkers over de wijze van invulling van de jaartaak
  • Kader voor het inspelen op (technologische veranderingen) in plaats van uitvoeringsregels
  • Ruimte voor een organistie van 07.00 tot 19.00, met inpassing van werktijden

In de bijlage kunt U lezen hoe men binnen de Aloysius Stichting hier verder vorm aan denkt te kunnen geven.

onze route naar 2016.pdf