Nieuws Passend Onderwijs

Praktijktoets Passend Onderwijs voor de Samenwerkingsverbanden

Omdat op 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs van kracht wordt zijn samenwerkingsverbanden druk bezig met de voorbereidingen daarop. De cluster 3 en 4 scholen gaan dan deel uitmaken van de samenwerkingsverbanden en moeten samen met het regulier onderwijs zorgen voor uitvoering van de zorgplicht: een passend onderwijsarrangement voor leerlingen in de regio. De praktijktoets kan daarbij een hulpmiddel zijn. Er wordt anwoord gegeven op vragen als:

  • is het voor ouders helder wat zij mogen verwachten?
  • weet de leerkracht wat er van hem verwacht wordt?
  • kan de school de verwachtingen waarmaken
  • wordt er door het samenwerkingsverband inhoudelijk en bestuurlijk goed gemanaged?

In de folder wordt dieper ingegaan op deze vragen en ze kunnen op maat worden ingevuld.

Brochure Praktijktoets PaO.Info voor swv.pdf