Nieuws Algemeen

Het Onderwijsakkoord gepresenteerd

De minister heeft samen met de vakorganisatie CNV en de sectororganisaties een overeenkomst gesloten over de toekomst van het onderwijs in Nederland. Het speerpunt naar verbetering naar het beste wat er in de wereld is te bieden op het gebied van onderwijs wordt versterking van de leerkracht. Er is weer vertrouwen nodig in de capaciteiten en de verantwoordelijkheid van de onderwijsgevende. Over het speciaal onderwijs wordt maar heel weinig gezegd. Gunstig is dat men de bureaucratie wil terugdringen bij de papierwinkel rondom de handelingsplannen in het LWOO en voor indicatieleerlingen. Maar dat heeft vooral betrekking op de inzet binnen het regulier onderwijs. 

U kunt het onderwijsakkoord lezen in de bijlage.

nationaal-onderwijsakkoord-de-route-naar-geweldig-onderwijs.pdf