Nieuws Algemeen

Kabinet: Jeugdcrimineel verplicht naar school

Het kabinet kondigt in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie de maatregel aan Terbeschikkingstelling aan het Onderwijs (TBO). Die verplicht criminele jongeren vanaf 12 jaar om onderwijs te volgen tot ze een startkwalificatie hebben die mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt.

In 2014 wordt daarvoor een wetsvoorstel ingediend. In het wetsvoorstel komt een strafrechtelijke maatregel waarmee de criminele jongeren worden verplicht onderwijs te volgen totdat ze een startkwalificatie behaald hebben.  

Verder gaat het kabinet volgend jaar door met de aanpak van problematische en criminele jeugdgroepen. Een klein operationeel team ondersteunt gemeenten waar hardnekkige jeugdgroepen actief zijn. 

Ten slotte treedt in 2014 het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht in werking. Dat maakt het mogelijk een samenhangend pakket aan sancties samen te stellen om jongvolwassenen te straffen.