Nieuws Passend Onderwijs

Nieuw, een online ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken op dit moment aan het (wettelijk verplichte) ondersteuningsplan. In dit beleidsdocument beschrijven zij hun koers en inrichting, oftewel: hoe en met welke partners het samenwerkingsverband passend onderwijs gaat realiseren. Het ondersteuningsplan betreft een beleidsplan op hoofdlijnen. Nog niet alle beleidspijlers zullen volledig uitgewerkt kunnen zijn. Wel geeft het samenwerkingsverband in dit eerste ondersteuningsplan aan:

  • op welke wijze de zorg voor leerlingen die op 1 augustus 2014 ondersteuning nodig hebben, wordt gerealiseerd, en
  • op welke wijze en in welke fasering de verdere invoering en doorontwikkeling van passend onderwijs plaats gaat vinden.

Op de tweedaagse Passend Onderwijs (3 en 4 oktober 2013) worden deze handzame vuistregels voor het schrijven van het eerste ondersteuningsplan gepresenteerd en verder toegelicht. Samenwerkingsverbanden kunnen zo op overzichtelijke wijze aan de slag met het ondersteuningsplan.

Klik HIER voor het ondersteuningsplan.