Nieuws Onderwijs en Zorg

Eerste regionale bijeenkomst presentatie onderwijsprotocol NAH

Donderdag 25 september vond de eerste regionale bijeenkomst "Onderwijsprotocol NAH" plaats in het prachtige nieuwe gebouw van Atlent te 's Hertogenbosch.  Bijna 70 collega's uit regulier en speciaal onderwijs , zorg en revalidatie luisterden geboeid naar een centrale inleiding van projectleider Eric Hermans (Vilans) We zullen na afloop van alle regionale bijeenkomsten de presentaties op onze website publiceren.De aanwezigen krijgen de presentaties per mail toegestuurd.

René Steinman van de Maartenschool en Maartenskliniek te Nijmegen deed verslag van de pilot in Nijmegen, één van de 4 pilots die in het kader van het onderzoek is uitgevoerd.

De aanwezigen waren onder de indruk van beide presentaties. Er werd een helder beeld van de problematiek geschetst, de resultaten uit de pilots logen er niet om en de benoemde succesfactoren spraken boekdelen..

Nav de presentaties ontstond een geanimeerd gesprek met als onderwerp  "En nu?" Nu ligt de bal , "het onderwijsprotocol NAH",  in het veld ! Verdwijnt het protocol in de la van het onderwijs ? Wat moeten we doen als we dit willen gaan implementeren ? Hoe pakken we dat aan ? Wat is er nodig ? Lecso en Vilans geven aan een rol te willen en te kunnen spelen bij een eventuele implementatie : "kom naar ons toe ".

We zijn uit elkaar gegaan met een paar conclusies en afspraken: 

1. Veel van de aanwezigen gaan in hun eigen omgeving het protocol NAH en de bevindingen uit de pilots bespreken. Men gaat bezien wat nodig is om het protocol met grote kans op succes te gaan implementeren.

2. lecso en Vilans beraden zich op een "pakketje" implementatieondersteuning. Maatwerk per regio moet daarbij leidend zijn.

3. Publiceer breed over het onderwijsprotocol en de resultaten uit de pilots in vakbladen, zoals nieuwsbrieven van vak- en beroepsverenigingen.

4. Denk na over aandacht voor de doelgroep in opleidingen.

Bij dit verslag is tevens toegevoegd de brochure, die nav de presentatie van het onderwijsprotocol NAH is verschenen.

Op de site van Vilans kunt u meer informatie over NAH en het onderwijsprotocol vinden: Klik hier.

brochure nah op school.pdf