Nieuws Algemeen

veroordeelde jongeren verplicht naar school tot 23 jaar.

Jongeren tot 23 jaar, die veroordeeld zijn voor kleine vergrijpen, kunnen straks voor maximaal twee jaar verplicht naar school gestuurd worden. De rechter kan het verplichte onderwijs als zelfstandige straf opleggen in plaats van bijvoorbeeld een celstraf.

Bij verzuim in de klas moeten deze jongeren alsnog de gevangenis in. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Teeven wil er met de zogenaamde tbo-maatregel ('terbeschikkingstelling aan het onderwijs') voor zorgen dat veelplegers hun diploma halen en op het rechte pad blijven. De staatssecretaris denkt dat ieder jaar zo'n 375 tot 500 jongeren door de rechter verplicht kunnen worden een opleiding te volgen. Het gaat alleen om jongeren die zijn veroordeeld voor ‘lichte vergrijpen’ als winkeldiefstal of vandalisme.

In het voorstel wordt voor het v(s)o uitgegaan van zorgplicht en krijgt het samenwerkingsverband een rol bij het zoeken van een geschikte school, in afstemming met de jeugdreclassering en de Raad voor de kinderbescherming. De jongere kan een plek krijgen binnen het reguliere vo, het voortgezet speciaal onderwijs, het mbo of een andere onderwijsvoorziening (te denken valt aan een OPDC).

LECSO vindt het goed dat gekeken wordt naar mogelijkheden om deze jongeren weer terug naar school te leiden. Zij verdienen een tweede kans en onderwijs biedt hen de beste kansen voor een succesvolle toekomst. Wel moeten we ervoor waken dat onderwijs wordt gezien als straf: onderwijs volgen is iets positiefs, een kans, die bijdraagt aan je toekomst.

 

INTERNETCONSULTATIE

Het Wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo) is ter consultatie op internet gepubliceerd. Tot 20 november kan het onderwijsveld op het wetsvoorstel reageren. Hier kunt u aangeven wat u verwacht van de gevolgen van deze maatregel en welke randvoorwaarden voor scholen cruciaal zijn. LECSO houdt de uitwerking van het wetsvoorstel voor scholen scherp in de gaten.