Nieuws Onderwijskwaliteit

Besluit kerndoelen WEC

Dit is de brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Dit besluit zijn aanvullingen en/of wijzigingen op bestaande wetsartikelen. 

besluit-tot-wijziging-van-onder-meer-het-besluit-kerndoelen-wec.pdf